نورد سه غلطک لوله کن

طول کارگیر : 2 متر مفید

ضخامت ورق : تا 4 میلی متر